Fundamental Movements


Fundamental Movements


15 - tygodniowy intensywny KURS


669 zł

CZAS TRWANIA 1 EDYCJI KURSU:
18.03.2024 - 30.06.2024


ZAPISY NA EDYCJĘ 1 ZAMKNIĘTE

Dostęp w zakładce MOJE KONTO > Przejdź do kursów > MOJE KURSY

Czy słysząc polecenia...

„Napnij brzuch”
„Ustaw neutralnie kręgosłup”
„Doklej łopatkę”
„Zaktywizuj pośladek”
„Trzymaj aktywną stopę”

ZDARZA CI SIĘ WĄTPIĆ W TO, CZY WYKONUJESZ JE PRAWIDŁOWO?

Jeśli tak to nie jesteś sama!
Z takimi wątpliwościami trafiało do mnie na przestrzeni lat mnóstwo Osób, które – nawet po latach treningów – chciało nabyć pewności, że sposób, w jaki wykonują ćwiczenia, jest prawidłowy i bezpieczny. Dzięki temu spotkałam się z szerokim spektrum potencjalnych błędów oraz ogromem kluczowych pytań ze strony Ćwiczących i to właśnie te doświadczenia skłoniły mnie do stworzenia (początkowo) stacjonarnego, indywidualnego kursu FUNDAMENTAL MOVEMENTS.

Teraz – po wielu latach pracy indywidualnej, po dziesiątkach sukcesów moich Podopiecznych (kilka z nich możesz zobaczyć na załączonych filmach) – nadszedł czas, aby przenieść całą tę wiedzę do świata online, dzięki czemu i Ty możesz w pełni doświadczyć pewności swoich
FUNDAMENTALNYCH WZORCÓW RUCHOWYCH!

"Napnij brzuch"
"Ustaw neutralnie kręgosłup"
"Zaktywizuj pośladek"
"Trzymaj stabilną stopę"


zdarza Ci się wątpić w to, czy wykonujesz je prawidłowo?

Jeśli tak to nie jesteś sama!
Z takimi wątpliwościami trafiało do mnie na przestrzeni lat mnóstwo Osób, które - nawet po latach treningów - chciało nabyć pewności, że sposób, w jaki wykonują ćwiczenia, jest prawidłowy i bezpieczny. Dzięki temu spotkałam się z szerokim spektrum potencjalnych błędów oraz ogromem kluczowych pytań ze strony Ćwiczących i to właśnie te doświadczenia skłoniły mnie do stworzenia (początkowo) stacjonarnego, indywidualnego kursu FUNDAMENTAL MOVEMENTS.

Teraz - po wielu latach pracy indywidualnej, po dziesiątkach sukcesów moich Podopiecznych (kilka z nich możesz zobaczyć na załączonych filmach) - nadszedł czas, aby przenieść całą tę wiedzę do świata online, dzięki czemu i Ty możesz w pełni doświadczyć pewności swoich FUNDAMENTALNYCH WZORCÓW RUCHOWYCH

Czym jest kurs FUNDAMENTAL MOVEMENTS?

To 15 – tygodniowa intensywna nauka ŚWIADOMEGO RUCHU OD PODSTAW, oparta na szczegółowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, za pomocą której będziesz w stanie w sposób kompletny i rzetelny nabyć umiejętności właściwego wykonywania fundamentalnych wzorców ruchowych, co przełoży się na diametralny wzrost świadomości swojego ciała oraz uzyskania 100% pewności co do prawidłowego wykonywania podstawowych ćwiczeń. Formuła kursu zapewni Ci klarowne zrozumienie podstaw ruchu w praktyce dzięki gotowym materiałom on-line, cyklicznym wspólnym treningom transmitowanym na żywo oraz indywidualnej odpowiedzi zwrotnej ze strony Prowadzącej dla każdego Kursanta, dotyczącej wykonywania przez niego ćwiczeń wraz z zaleceniami (bazując na wynikach testów).

Kurs ten jest PODSTAWĄ prawidłowego wykonywania wszelkiego rodzaju ćwiczeń oraz BAZĄ dla każdego rodzaju treningu.

Czym jest kurs
FUNDAMENTAL MOVEMENTS?

To 15 – tygodniowa intensywna nauka ŚWIADOMEGO RUCHU OD PODSTAW, oparta na szczegółowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, za pomocą której będziesz w stanie w sposób kompletny i rzetelny nabyć umiejętności właściwego wykonywania fundamentalnych wzorców ruchowych, co przełoży się na diametralny wzrost świadomości swojego ciała oraz uzyskania 100% pewności co do prawidłowego wykonywania podstawowych ćwiczeń. Formuła kursu zapewni Ci klarowne zrozumienie podstaw ruchu w praktyce dzięki gotowym materiałom on-line, cyklicznym wspólnym treningom transmitowanym na żywo oraz indywidualnej odpowiedzi zwrotnej ze strony Prowadzącej dla każdego Kursanta, dotyczącej wykonywania przez niego ćwiczeń wraz z zaleceniami (bazując na wynikach testów).

Kurs ten jest PODSTAWĄ prawidłowego wykonywania wszelkiego rodzaju ćwiczeń oraz BAZĄ dla każdego rodzaju treningu.

 

Co zawiera kurs
FUNDAMENTAL MOVEMENTS?

KORZYŚCI

KORZYŚCI

1. TEST SPRAWNOŚCIOWY – porównujesz jedynie własne wyniki, bez presji i wytycznych z
zewnątrz

Przed rozpoczęciem lekcji pierwszej wykonaj test sprawnościowy i zapisz wyniki. Po
ukończeniu programu podejdź do testu ponownie. Dzięki porównaniu własnych wyników
będziesz mogła określić, w jakim stopniu zmieniła się Twoja sprawność.

2. WZORZEC RUCHOWY – praca na co dzień

Pozycje zawarte w programie (szczególnie w rozdziale BACK TO BASICS) są naturalnymi
ruchami ciała ludzkiego, których wykonywanie w sposób prawidłowy powinno Nam
towarzyszyć codziennie. Z racji obecnego stylu życia, ciało często „zapomina”, jak ma
wyglądać poprawnie dany ruch, ucząc się nawykowo pozycji, które serwujemy mu na co
dzień (noszenie torby na jednym ramieniu, noszenie obuwia, pozycje siedzące w nadmiarze).
Jeśli dana pozycja jest dla Ciebie nowa lub sposób jej wykonywania pod kątem technicznym
jest inny niż ten, który stosowałaś dotychczas – postaraj się wracać wielokrotnie do
powyższych pozycji oraz lekcji. Aby dany ruch (wzorzec ruchowy) był automatyczny
(naturalny, bez zastanawiania się nad techniką) potrzeba ok. 12 tygodni, by „zapisał się” na
stałe w Naszym układzie nerwowym (kora mózgowa).
Przykładowo: jeśli na co dzień będziesz starała się poprawnie stać – istnieje większe
prawdopodobieństwo, że ciało będzie czuło się coraz bardziej komfortowo w tej pozycji i
zacznie traktować tę pozycję, jako „naturalną” (wzorzec ruchowy ulegnie nadpisowi i zastąpi
stary).

3. SPRAWNOŚĆ – systematyczność i progresja, ale w zgodzie z ciałem

Lekcje zaprojektowane są w sposób progresywny – każda kolejna lekcja bazuje na wiedzy i
umiejętnościach z lekcji wcześniejszych (rozdział BACK TO BASICS oraz PROGRESSION OF
SKILLS). Ma to za zadanie sukcesywnie i stopniowo podnieść Twoją świadomość ciała oraz
sprawność do poziomu, dzięki któremu ostatni rozdział (HAVE FUN) będzie dobrą zabawą, ze
skupieniem się na szczegółach (płynność, lekkość i gracja ruchu). Dobrym rozwiązaniem jest
rozpoczęcie programu od lekcji pierwszej, a następnie podążanie w kolejności do lekcji 24.
Rozdział drugi (PROGRESSION OF SKILLS, lekcje: 7 – 18) skupia się na progresywnym
kształtowaniu zdolności motorycznych oraz zdolności ruchowych stawów – wraz z kolejną
lekcją poziom trudności ulega zwiększeniu (przez wydłużenie czasu trwania danego
ćwiczenia, zwiększenie ilości serii lub poziomu trudności w kontekście samej pozycji). Aby
proces zwiększania sprawności ciała miał możliwość zaistnieć, warto:

 • trenować wraz z programem FUNctional Flow 2-4 razy w tygodniu (w zależności od
  poziomu zaawansowania i poziomu zmęczenia);
 • brać pod uwagę ewentualne przerwy w procesie treningowym: przerwa tygodniowa, mająca miejsce co miesiąc/ dwa na przestrzeni pracy z programem – nie powinna zaburzyć procesu poprawy sprawności. Natomiast przerwy dłuższe niż tydzień oraz
  częściej występujące niż co miesiąc mogą spowolnić lub zatrzymać proces, a nawet doprowadzić do regresu;
 • pracować zgodnie z kolejnością lekcji, ale nader wszystko traktować swoje ciało jako
  przewodnika: jeśli na danym etapie wystąpi trudność pod kątem progresowania (lekcja
  będzie zbyt ciężka, przerwa pomiędzy seriami zbyt krótka, ćwiczenie zbyt skomplikowane
  mimo poziomu 1) – daj sobie czas: wróć do dwóch poprzednich lekcji i kontynuując
  kolejność, dojdź ponownie do „trudnej” lekcji, aż wykonanie jej będzie możliwe;
 • w trakcie lekcji daj sobie prawo do:
   • wykonywania przerw w trakcie danego ćwiczenia, jeśli zabraknie sił – ale postaraj się
    wykonać jeszcze dwa powtórzenia,
   • zatrzymywania lekcji w trakcie przejścia pomiędzy seriami lub ćwiczeniami, by
    wydłużyć przerwę – ale nie wydłużaj jej ponad minutę;
   • zrezygnowania z niej, jeśli jest zbyt trudna – ale wróć do niej po uprzednim,
    ponownym przerobieniu dwóch wcześniejszych lekcji;
 • Lekcje w liczbie 24. nie muszą oznaczać dwudziestu czterech treningów – jeśli bazowałaś
  w 70% na poziomie pierwszym podczas programu – polecam przejść program wykonując
  w większości drugi poziom ćwiczeń, by ćwiczenia z programu sprawiały Ci jak najmniej
  trudności, a dawały jak najwięcej zabawy i przyjemności.

Życzę owocnej nauki i dobrej zabawy!