Webinar

CORE - gorset mięśniowy

cykl 3 spotkań

169 zł

JEDNORAZOWA OPŁATA ZA NIELIMITOWANY CZASOWO DOSTĘP

Dostęp w zakładce MOJE KONTO > Przejdź do kursów > MOJE KURSY

Czas trwania: 6h 53min

SPRZĘT

piłeczka do lacrosse/ twarda tenisowa

mini-band, ew. pasek do jogi/ chusta

mały ręcznik, mała poduszka, duży ręcznik

pusta ściana

kij od miotły

krzesło

2 kostki do jogi/ 2 garnki tej samej wysokości

Plan Webinarium

Pierwsze spotkanie

1. Anatomia i funkcja mięśni głębokich (CORE)

Teoria

2. Zasady aktywacji CORE

Teoria

3. Prawidłowa pozycja leżenia tyłem (na plecach)

Praktyka

4. Oddech przeponowo-brzuszny

Praktyka

5. Aktywacja mięśni dna miednicy (praca w izolacji)

Praktyka

6. Aktywacja mięśnia poprzecznego brzucha (praca w izolacji)

Praktyka

7. Aktywacja przepony

Praktyka

8. Oddech boczno-żebrowy

Praktyka

9. Ćwiczenia - zadanie domowe

Praktyka

Drugie spotkanie

1. Powtórka oraz progres poznanych ćwiczeń

Praktyka

2. Prawidłowa pozycja stojąca
+ ćwiczenia

Praktyka

3. Prawidłowa pozycja leżenia przodem (na brzuchu) + ćwiczenia

Praktyka

4. Integracja CORE z mięśniami zewnętrznymi brzucha - prawidłowe napięcie i oddech

Praktyka

5. Prawidłowa pozycja plank
+ ćwiczenia

Praktyka

6. Ćwiczenia - trening z wykorzystaniem poznanych pozycji, budowanie siły korpusu, progres poziomów + zadanie domowe

Praktyka

Trzecie spotkanie

1. Integracja - budowanie stabilności na poziomie całego ciała

Praktyka

2. Zależność stabilności od mobilności

Teoria

3. Prawidłowa pozycja leżenia bokiem + ćwiczenia

Praktyka

3. Prawidłowa pozycja podporu bokiem + ćwiczenia

Praktyka

4. Rotacja oraz antyrotacja - ćwiczenia

Praktyka

5. Równowaga w ćwiczeniach a CORE

Praktyka

6. Propozycje ćwiczeń ze sprzętem

Teoria

7. Martwy ciąg + przysiad a oddech

Teoria

8. Ćwiczenia inspirowane metodą hipopresji

Praktyka

1. TEST SPRAWNOŚCIOWY – porównujesz jedynie własne wyniki, bez presji i wytycznych z
zewnątrz

Przed rozpoczęciem lekcji pierwszej wykonaj test sprawnościowy i zapisz wyniki. Po
ukończeniu programu podejdź do testu ponownie. Dzięki porównaniu własnych wyników
będziesz mogła określić, w jakim stopniu zmieniła się Twoja sprawność.

2. WZORZEC RUCHOWY – praca na co dzień

Pozycje zawarte w programie (szczególnie w rozdziale BACK TO BASICS) są naturalnymi
ruchami ciała ludzkiego, których wykonywanie w sposób prawidłowy powinno Nam
towarzyszyć codziennie. Z racji obecnego stylu życia, ciało często „zapomina”, jak ma
wyglądać poprawnie dany ruch, ucząc się nawykowo pozycji, które serwujemy mu na co
dzień (noszenie torby na jednym ramieniu, noszenie obuwia, pozycje siedzące w nadmiarze).
Jeśli dana pozycja jest dla Ciebie nowa lub sposób jej wykonywania pod kątem technicznym
jest inny niż ten, który stosowałaś dotychczas – postaraj się wracać wielokrotnie do
powyższych pozycji oraz lekcji. Aby dany ruch (wzorzec ruchowy) był automatyczny
(naturalny, bez zastanawiania się nad techniką) potrzeba ok. 12 tygodni, by „zapisał się” na
stałe w Naszym układzie nerwowym (kora mózgowa).
Przykładowo: jeśli na co dzień będziesz starała się poprawnie stać – istnieje większe
prawdopodobieństwo, że ciało będzie czuło się coraz bardziej komfortowo w tej pozycji i
zacznie traktować tę pozycję, jako „naturalną” (wzorzec ruchowy ulegnie nadpisowi i zastąpi
stary).

3. SPRAWNOŚĆ – systematyczność i progresja, ale w zgodzie z ciałem

Lekcje zaprojektowane są w sposób progresywny – każda kolejna lekcja bazuje na wiedzy i
umiejętnościach z lekcji wcześniejszych (rozdział BACK TO BASICS oraz PROGRESSION OF
SKILLS). Ma to za zadanie sukcesywnie i stopniowo podnieść Twoją świadomość ciała oraz
sprawność do poziomu, dzięki któremu ostatni rozdział (HAVE FUN) będzie dobrą zabawą, ze
skupieniem się na szczegółach (płynność, lekkość i gracja ruchu). Dobrym rozwiązaniem jest
rozpoczęcie programu od lekcji pierwszej, a następnie podążanie w kolejności do lekcji 24.
Rozdział drugi (PROGRESSION OF SKILLS, lekcje: 7 – 18) skupia się na progresywnym
kształtowaniu zdolności motorycznych oraz zdolności ruchowych stawów – wraz z kolejną
lekcją poziom trudności ulega zwiększeniu (przez wydłużenie czasu trwania danego
ćwiczenia, zwiększenie ilości serii lub poziomu trudności w kontekście samej pozycji). Aby
proces zwiększania sprawności ciała miał możliwość zaistnieć, warto:

 • trenować wraz z programem FUNctional Flow 2-4 razy w tygodniu (w zależności od
  poziomu zaawansowania i poziomu zmęczenia);
 • brać pod uwagę ewentualne przerwy w procesie treningowym: przerwa tygodniowa, mająca miejsce co miesiąc/ dwa na przestrzeni pracy z programem – nie powinna zaburzyć procesu poprawy sprawności. Natomiast przerwy dłuższe niż tydzień oraz
  częściej występujące niż co miesiąc mogą spowolnić lub zatrzymać proces, a nawet doprowadzić do regresu;
 • pracować zgodnie z kolejnością lekcji, ale nader wszystko traktować swoje ciało jako
  przewodnika: jeśli na danym etapie wystąpi trudność pod kątem progresowania (lekcja
  będzie zbyt ciężka, przerwa pomiędzy seriami zbyt krótka, ćwiczenie zbyt skomplikowane
  mimo poziomu 1) – daj sobie czas: wróć do dwóch poprzednich lekcji i kontynuując
  kolejność, dojdź ponownie do „trudnej” lekcji, aż wykonanie jej będzie możliwe;
 • w trakcie lekcji daj sobie prawo do:
   • wykonywania przerw w trakcie danego ćwiczenia, jeśli zabraknie sił – ale postaraj się
    wykonać jeszcze dwa powtórzenia,
   • zatrzymywania lekcji w trakcie przejścia pomiędzy seriami lub ćwiczeniami, by
    wydłużyć przerwę – ale nie wydłużaj jej ponad minutę;
   • zrezygnowania z niej, jeśli jest zbyt trudna – ale wróć do niej po uprzednim,
    ponownym przerobieniu dwóch wcześniejszych lekcji;
 • Lekcje w liczbie 24. nie muszą oznaczać dwudziestu czterech treningów – jeśli bazowałaś
  w 70% na poziomie pierwszym podczas programu – polecam przejść program wykonując
  w większości drugi poziom ćwiczeń, by ćwiczenia z programu sprawiały Ci jak najmniej
  trudności, a dawały jak najwięcej zabawy i przyjemności.

Życzę owocnej nauki i dobrej zabawy!